Flere billeder
Vestenden af borggården.
Sydporten.
 
Nordmuren
Turister - der knipses flittigt.
 
Der er langt ned !
Vej nedenfor nordsiden. Borgen ligger strategisk godt placeret.